Grafično oblikovanje

Izkoristite naše izkušnje in strokovnost in nas pokličite, ko potrebujete kakovostno grafično oblikovanje. To vsebuje predvsem:
-    kakovostne, profesionalne fotografije,
-    smiselno in učinkovito kompozicijo postavitve,
-    profesionalno likovno oblikovanje,
-    pravilno izbiro barvne sheme in tipografije,
-    slovnično neoporečne, kratke in jedrnate tekste.

Primeri aplikacij grafičnega oblikovanja:

-    grafično oblikovanje celostne grafične podobe (CGP) podjetja in njenih elementov,
-    izvedba elementov celostne grafične podobe in priprava za tisk,
-    priprava elementov CGP v elektronski obliki za nadaljnjo uporabo,
-    grafično oblikovanje publikacij (brošure, revije, katalogi, knjige …),
-    grafično oblikovanje promocijskega materiala (letaki, oglasi, zloženke, napisi na majicah in drugih oblačilih, ..),
-    grafično oblikovanje spletnih strani in spletnih aplikacij,
-    grafično oblikovanje spletnih animacij (Flash, GIF),
-    grafično oblikovanje in produkcija predstavitvenih CD-jev in DVD-jev,
-    grafično oblikovanje oglasov za splet (bannerji, …)